Jak ostrzyć nóż?

Ważne: Osełka bądź stalka powinny być zawsze dłuższe niż głownia noża.

Są dwie metody stosowania osełek / stalek.

1. Bez podparcia

 • Weź stalkę w jedną rękę a nóż w drugą. 
 • Nóż powinien znajdować się nad stalką.
 • Nachyl nóż, aby zachować pomiędzy głownią a stalką kąt 15 – 20°.
 • Przeciągnij głownię półkolistymi ruchami po stalce, zawsze do samego jej końca: podstawa głowni przesuwa się po łuku do jej czubka.
 • Przyciśnij lekko głownię.
 • Następnie umieść nóż pod stalką, znów zachowując kąt 15 – 20°.
 • Przeciągnij głownię w ten sam sposób wzdłuż stalki.
 • Powtórz czynność sześć do ośmiu razy po obu stronach. 

2. Z podparciem

 • Ustaw stalkę czubkiem do dołu na stabilnej powierzchni (blat lub stół).
 • Weź nóź w drugą rękę.
 • Nachyl nóż, aby zachować pomiędzy stalką a ostrzałką kąt 15 – 20°.
 • Przeciągnij krawędzią tnącą w dół stalki, zawsze do samego jej końca: podstawa głowni przesuwa się do dołu do jej czubka.
 • Przyciśnij lekko głownię.
 • Następnie przyłóż nóż do drugiej strony stalki, znów zachowując kąt 15 – 20°.
 • Przeciągnij głownią w ten sam sposób wzdłuż stalki.
 • Powtórz czynność sześć do ośmiu razy po obu stronach.