Wyprodukowano w Niemczech / Solingen

Solingen to chroniona prawem międzynarodowym nazwa pochodzenia i zarejestrowany znak towarowy będący własnością Izby Przemysłowo-Handlowej Wuppertal-Solingen-Remscheid.

§ 1 Podstawowa zasada rozporządzenia chroniącego nazwę Solingen brzmi:

„Nazwa Solingen może być używana do celów handlowych wyłącznie w odniesieniu do wyrobów nożowniczych, które 1. zostały poddane obróbce i są w pełni wynikiem wszystkich niezbędnych procesów produkcyjnych przeprowadzonych w obrębie obszaru przemysłowego Solingen i 2. pod względem surowców i obróbki, są odpowiednie do tych celów do jakich produkty tego typu są wytwarzane”.