Świadomość proekologiczna

Firma WÜSTHOF może się poszczycić wieloletnią tradycją świadomości proekologicznej. Połączenie ekonomii i ekologii to gwarancja sukcesu, a co za tym idzie, także przyszłość naszego biznesu. W dzisiejszych czasach zrównoważona praca i sposób myślenia są najważniejsze. Centralny Dział ds. zarządzania ochroną środowiska zajmuje się w firmie wszelkimi odpowiednimi procesami, które mają wpływ na środowisko. 

Ochrona środowiska jest niezmiernie istotna dla naszych klientów. Przykładają oni duże znaczenie do zrównoważonych produktów. Potrzebują wiedzieć, że nasza firma ceni sobie zrównoważony rozwój opracowując nowe produkty.

Zakłady produkcyjne WÜSTHOF zlokalizowane w Solingen zaliczają się do jednych z najbardziej nowoczesnych na świecie, dzięki czemu gwarantują, że procesy produkcyjne są przyjazne środowisku.

Nasze metody produkcji i zoptymalizowane procesy produkcyjne:

  • zwiększają efektywność energetyczną i materiałową
  • chronią zasoby
  • zmniejszają zanieczyszczenie ścieków
  • zmniejszają emisję CO² i innych gazów

Dzięki rozbudowanemu systemowi filtracyjnemu przeważająca część powietrza i wody wykorzystywanych podczas produkcji opuszcza fabrykę całkowicie wolna od zanieczyszczeń. Nasze zaangażowanie w zapewnienie zrównoważonego rozwoju stale rośnie. Na przykład, obecnie koncentrujemy się na odzysku ciepła z procesów produkcyjnych i ograniczeniu emisji hałasu. 

Głównym priorytetem firmy WÜSTHOF jest odpowiedzialność za zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Kadra kierownicza wywiera wpływ na procesy, które nie są obojętne dla środowiska, podnosi świadomość na temat tych zagadnień wśród swoich pracowników i jednocześnie zachęca ich do zgłaszania własnych pomysłów i otwartego podejścia do niewykorzystanego do tej pory potencjału, istotnego zarówno pod względem ekonomicznym jak i ekologicznym.